Ai yu tongqing

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 16: Line 16:
-
==Individual Story 1: Ai yu tongqing==
+
'''Individual Story 1: Ai yu tongqing'''
-
<lst>
+
<lst type=bracket start=1>
-
[[Ai yu tongqing]] [Hangzhou 1983] [Translated by Yushu Zhang]
+
[[Ai yu tongqing]] [1983] [Translated by Yushu Zhang]
-
[[Ai yu tongqing]] [Beijing 2000] [Translated by Yushu Zhang]
+
[[Ai yu tongqing]] [2000] [Translated by Yushu Zhang]
-
[[Ai yu tongqing]] [T'aipei 2001] [Translated by Yushu Zhang]
+
[[Ai yu tongqing]] [2001] [Translated by Yushu Zhang]
-
[[Ciweige xiaoshuo ji]] [Beijing 1997], Vol. 1, No. 2, pp. 1-425 [Translated by Yushu Zhang]
+
[[Ciweige xiaoshuo ji]] [1997], Vol. 1, No. 2, pp. 1-425 [Translated by Yushu Zhang]
</lst>
</lst>
-
==Individual Story 2: Tongqing de zui==
+
'''Individual Story 2: Tongqing de zui'''
-
<lst start=5>
+
<lst type=bracket start=5>
-
[[Tongqing de zui]] [T'aipei 1971] [Translated by Ying Chen]
+
[[Tongqing de zui]] [1971] [Translated by Ying Chen]
-
[[Tongqing de zui]] [T'aipei 1980] [Translated by Ying Chen]
+
[[Tongqing de zui]] [1980] [Translated by Ying Chen]
-
[[Tongqing de zui]] [Jinan 1982] [Translated by Ying Chen]
+
[[Tongqing de zui]] [1982] [Translated by Ying Chen]
-
[[Tongqing de zui]] [Jinan 1995] [Translated by Ying Chen]
+
[[Tongqing de zui]] [1995] [Translated by Ying Chen]
-
[[Tongqing de zui]] [Taibei 2000] [Translated by Ying Chen]
+
[[Tongqing de zui]] [2000] [Translated by Ying Chen]
-
[[Zhuweige xiaoshuo]] [T'aipei 1975], Part II, No. 14, pp. 1-202 [Translated by Ying Chen]
+
[[Zhuweige xiaoshuo]] [1975], Part II, No. 14, pp. 1-202 [Translated by Ying Chen]
</lst>
</lst>
-
==Individual Story 3: Weixian de lianmin==
+
'''Individual Story 3: Weixian de lianmin'''
-
<lst start=11>
+
<lst type=bracket start=11>
-
[[Weixian de lianmin]] [Taiyuan 1984] [Translated by Enhua Peng]
+
[[Weixian de lianmin]] [1984] [Translated by Enhua Peng]
</lst>
</lst>
-
==Individual Story 4: Xinling de chaocao==
+
'''Individual Story 4: Xinling de chaocao'''
-
<lst start=12>
+
<lst type=bracket start=12>
-
[[Ciweige wenji]] [Taiyuan 1998], Vol. 3, No. 14, pp. 501-704 [Translated by Jianwen Xie, Hui Chen, and Jianping Zheng]
+
[[Ciweige wenji]] [1998], Vol. 3, No. 14, pp. 501-704 [Translated by Jianwen Xie, Hui Chen, and Jianping Zheng]
-
[[Ciweige xiaoshuo quanji]] [Xi'an 1995], Vol. 3, No. 41, pp. 1-381 [Translated by Jianwen Xie, Hui Chen, and Jianping Zheng]
+
[[Ciweige xiaoshuo quanji]] [1995], Vol. 3, No. 41, pp. 1-381 [Translated by Jianwen Xie, Hui Chen, and Jianping Zheng]
</lst>
</lst>
-
==Individual Story 5: Xinling de jiaozuo==
+
'''Individual Story 5: Xinling de jiaozuo'''
-
<lst start=14>
+
<lst type=bracket start=14>
-
[[Xinling de jiaozuo]] [Beijing 1993] [Translated by Yushu Zhang]
+
[[Xinling de jiaozuo]] [1993] [Translated by Yushu Zhang]
</lst>
</lst>
-
==Individual Story 6: Yongbu anning de xin==
+
'''Individual Story 6: Yongbu anning de xin'''
-
<lst start=15>
+
<lst type=bracket start=15>
-
[[Yongbu anning de xin]] [Nanjing 1982] [Translated by Er Guan and Ning Wang]
+
[[Yongbu anning de xin]] [1982] [Translated by Er Guan and Ning Wang]
-
[[Yongbu anning de xin]] [Ürümqi 1995] [Translated by Er Guan, Ning Wang, and Shoukan Xheng]
+
[[Yongbu anning de xin]] [1995] [Translated by Er Guan, Ning Wang, and Shoukan Xheng]
</lst>
</lst>

Revision as of 14:21, 9 March 2017

Volumes

[1983]: Zhejiang Wenyi Chubanshe, Hangzhou

Ai yu tongqing[Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword by Yushu Zhang. 9/413p. Yushu Zhang. “Yizhe qianyan”, pp. 1-9


[2000]: Huaxia Chubanshe, Beijing

Ai yu tongqing [Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword by Yushu Zhang. 12/461p. Yushu Zhang. “Yizhe qianyan”, pp. 1-12


[2001]: Zhiwen Chubanshe, T'aipei

Ai yu tongqing [Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword by Yushu Zhang and a foreword by the editorial department of the publishing house. 9/491p. [Series: Xinchao Wenku, 451 / New Trend Library, 451]. Yushu Zhang. “Taiwan fantiziban xu” [Foreword to the Taiwan edition], pp. 1-2. “Ciweige de shengping he ‘Ai yu tongqing’” [Zweig’s Life and His ‘Beware of Pity’” ], pp. 3-9


Individual Story 1: Ai yu tongqing

[1].
Ai yu tongqing [1983] [Translated by Yushu Zhang]
[2].
Ai yu tongqing [2000] [Translated by Yushu Zhang]
[3].
Ai yu tongqing [2001] [Translated by Yushu Zhang]
[4].
Ciweige xiaoshuo ji [1997], Vol. 1, No. 2, pp. 1-425 [Translated by Yushu Zhang]


Individual Story 2: Tongqing de zui

[5].
Tongqing de zui [1971] [Translated by Ying Chen]
[6].
Tongqing de zui [1980] [Translated by Ying Chen]
[7].
Tongqing de zui [1982] [Translated by Ying Chen]
[8].
Tongqing de zui [1995] [Translated by Ying Chen]
[9].
Tongqing de zui [2000] [Translated by Ying Chen]
[10].
Zhuweige xiaoshuo [1975], Part II, No. 14, pp. 1-202 [Translated by Ying Chen]


Individual Story 3: Weixian de lianmin

[11].
Weixian de lianmin [1984] [Translated by Enhua Peng]


Individual Story 4: Xinling de chaocao

[12].
Ciweige wenji [1998], Vol. 3, No. 14, pp. 501-704 [Translated by Jianwen Xie, Hui Chen, and Jianping Zheng]
[13].
Ciweige xiaoshuo quanji [1995], Vol. 3, No. 41, pp. 1-381 [Translated by Jianwen Xie, Hui Chen, and Jianping Zheng]


Individual Story 5: Xinling de jiaozuo

[14].
Xinling de jiaozuo [1993] [Translated by Yushu Zhang]


Individual Story 6: Yongbu anning de xin

[15].
Yongbu anning de xin [1982] [Translated by Er Guan and Ning Wang]
[16].
Yongbu anning de xin [1995] [Translated by Er Guan, Ning Wang, and Shoukan Xheng]
Personal tools