Ai yu tongqing

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (15:09, 29 October 2018) (view source)
 
(10 intermediate revisions not shown.)
Line 1: Line 1:
 +
'''Volumes:'''
 +
'''[1983]: Zhejiang Wenyi Chubanshe, Hangzhou'''
'''[1983]: Zhejiang Wenyi Chubanshe, Hangzhou'''
Line 13: Line 15:
''Ai yu tongqing'' [Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword  by Yushu Zhang and a foreword by the editorial department of the publishing house. 9/491p. [Series: Xinchao Wenku, 451 / New Trend Library, 451]. Yushu Zhang. “Taiwan fantiziban xu” [Foreword to the Taiwan edition], pp. 1-2. “Ciweige de shengping he ‘Ai yu tongqing’” [Zweig’s Life and His ‘Beware of Pity’” ], pp. 3-9
''Ai yu tongqing'' [Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword  by Yushu Zhang and a foreword by the editorial department of the publishing house. 9/491p. [Series: Xinchao Wenku, 451 / New Trend Library, 451]. Yushu Zhang. “Taiwan fantiziban xu” [Foreword to the Taiwan edition], pp. 1-2. “Ciweige de shengping he ‘Ai yu tongqing’” [Zweig’s Life and His ‘Beware of Pity’” ], pp. 3-9
 +
 +
'''Individual Story:'''
"Ai yu tongqing" [Ungeduld des Herzens] in:
"Ai yu tongqing" [Ungeduld des Herzens] in:
<lst type=bracket start=1>
<lst type=bracket start=1>
-
[[Ai yu tongqing]] [Hangzhou 1983]  
+
''Ai yu tongqing'' [Hangzhou, 1983]
-
[[Ai yu tongqing]] [Beijing 2000]
+
''Ai yu tongqing'' [Beijing, 2000]
-
[[Ai yu tongqing]] [T'aipei 2001]  
+
''Ai yu tongqing'' [T'aipei, 2001]
-
[[Ciweige xiaoshuo ji]] [Tianjin 1997], Vol. 1, No. 2, pp. 1-425  
+
[[Ciweige xiaoshuo ji]] [Tianjin, 1997], Vol. 1, No. 2, pp. 1-425
-
</lst>
+
</lst>  
-
 
+
-
See also:[[Tongqing de zui]]; [[Weixian de lianmin]]; [[Xinling de chaocao]]; [[Xinling de jiaozuo]]; [[Yongbu anning de xin]]
+
-
 
+
-
[[Caetgory:Fiction / Volumes (Chinese)]]
+
-
[[Category:Fiction / Individual Stories (Chinese)]]
+
-
 
+
-
'''Individual Story 2: Tongqing de zui''' [Ungeduld des Herzens]
+
-
<lst type=bracket start=5>
+
-
[[Tongqing de zui]] [1971] [Translated by Ying Chen]
+
-
[[Tongqing de zui]] [1980] [Translated by Ying Chen]
+
-
[[Tongqing de zui]] [1982] [Translated by Ying Chen]
+
-
[[Tongqing de zui]] [1995] [Translated by Ying Chen]
+
-
[[Tongqing de zui]] [2000] [Translated by Ying Chen]
+
-
[[Zhuweige xiaoshuo]] [1975], Part II, No. 14, pp. 1-202 [Translated by Ying Chen]
+
-
</lst>
+
-
 
+
-
'''Individual Story 3: Weixian de lianmin''' [Ungeduld des Herzens]
+
-
<lst type=bracket start=11>
+
-
[[Weixian de lianmin]] [1984] [Translated by Enhua Peng]
+
-
</lst>
+
-
 
+
-
'''Individual Story 4: Xinling de chaocao''' [Ungeduld des Herzens]
+
-
<lst type=bracket start=12>
+
-
[[Ciweige wenji]] [1998], Vol. 3, No. 14, pp. 501-704 [Translated by Jianwen Xie, Hui Chen, and Jianping Zheng]
+
-
[[Ciweige xiaoshuo quanji]] [1995], Vol. 3, No. 41, pp. 1-381 [Translated by Jianwen Xie, Hui Chen, and Jianping Zheng]
+
-
</lst>
+
-
 
+
-
'''Individual Story 5: Xinling de jiaozuo''' [Ungeduld des Herzens]
+
-
<lst type=bracket start=14>
+
-
[[Xinling de jiaozuo]] [1993] [Translated by Yushu Zhang]
+
-
</lst>
+
-
'''Individual Story 6: Yongbu anning de xin''' [Ungeduld des Herzens]
 
-
<lst type=bracket start=15>
 
-
[[Yongbu anning de xin]] [1982] [Translated by Er Guan and Ning Wang]
 
-
[[Yongbu anning de xin]] [1995] [Translated by Er Guan, Ning Wang, and Shoukan Xheng]
 
-
</lst>
 
 +
'''See also:''' '''[1]'''. [[Tongqing de zui]]; '''[2]'''. [[Weixian de lianmin]]; '''[3]'''. [[Xinling de chaocao]]; '''[4]'''. [[Xinling de jiaozuo]]; '''[5]'''. [[Yongbu anning de xin]]
[[Category:Fiction / Volumes (Chinese)]]
[[Category:Fiction / Volumes (Chinese)]]
[[Category:Fiction / Individual Stories (Chinese)]]
[[Category:Fiction / Individual Stories (Chinese)]]

Current revision

Volumes:

[1983]: Zhejiang Wenyi Chubanshe, Hangzhou

Ai yu tongqing [Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword by Yushu Zhang. 9/413p. Yushu Zhang. “Yizhe qianyan”, pp. 1-9


[2000]: Huaxia Chubanshe, Beijing

Ai yu tongqing [Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword by Yushu Zhang. 12/461p. Yushu Zhang. “Yizhe qianyan”, pp. 1-12


[2001]: Zhiwen Chubanshe, T'aipei

Ai yu tongqing [Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword by Yushu Zhang and a foreword by the editorial department of the publishing house. 9/491p. [Series: Xinchao Wenku, 451 / New Trend Library, 451]. Yushu Zhang. “Taiwan fantiziban xu” [Foreword to the Taiwan edition], pp. 1-2. “Ciweige de shengping he ‘Ai yu tongqing’” [Zweig’s Life and His ‘Beware of Pity’” ], pp. 3-9


Individual Story:

"Ai yu tongqing" [Ungeduld des Herzens] in:

[1].
Ai yu tongqing [Hangzhou, 1983]
[2].
Ai yu tongqing [Beijing, 2000]
[3].
Ai yu tongqing [T'aipei, 2001]
[4].
Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin, 1997], Vol. 1, No. 2, pp. 1-425


See also: [1]. Tongqing de zui; [2]. Weixian de lianmin; [3]. Xinling de chaocao; [4]. Xinling de jiaozuo; [5]. Yongbu anning de xin

Personal tools