Ai yu tongqing

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 20: Line 20:
"Ai yu tongqing" [Ungeduld des Herzens] in:
"Ai yu tongqing" [Ungeduld des Herzens] in:
-
[[Ciweige xiaoshuo ji]] [Tianjin 1997], Vol. 1, No. 2, pp. 1-425  
+
[[Ciweige xiaoshuo ji]] [Tianjin, 1997], Vol. 1, No. 2, pp. 1-425  

Revision as of 13:14, 4 September 2018

Volumes:

[1983]: Zhejiang Wenyi Chubanshe, Hangzhou

Ai yu tongqing [Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword by Yushu Zhang. 9/413p. Yushu Zhang. “Yizhe qianyan”, pp. 1-9


[2000]: Huaxia Chubanshe, Beijing

Ai yu tongqing [Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword by Yushu Zhang. 12/461p. Yushu Zhang. “Yizhe qianyan”, pp. 1-12


[2001]: Zhiwen Chubanshe, T'aipei

Ai yu tongqing [Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword by Yushu Zhang and a foreword by the editorial department of the publishing house. 9/491p. [Series: Xinchao Wenku, 451 / New Trend Library, 451]. Yushu Zhang. “Taiwan fantiziban xu” [Foreword to the Taiwan edition], pp. 1-2. “Ciweige de shengping he ‘Ai yu tongqing’” [Zweig’s Life and His ‘Beware of Pity’” ], pp. 3-9


Individual Story:

"Ai yu tongqing" [Ungeduld des Herzens] in:

Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin, 1997], Vol. 1, No. 2, pp. 1-425


See also: Tongqing de zui; Weixian de lianmin; Xinling de chaocao; Xinling de jiaozuo; Yongbu anning de xin

Personal tools