Ai yu tongqing

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 +
'''Volumes:'''
 +
'''[1983]: Zhejiang Wenyi Chubanshe, Hangzhou'''
'''[1983]: Zhejiang Wenyi Chubanshe, Hangzhou'''
Line 15: Line 17:
"Ai yu tongqing" [Ungeduld des Herzens] in:
"Ai yu tongqing" [Ungeduld des Herzens] in:
-
<lst type=bracket start=1>
+
 
-
[[Ai yu tongqing]] [Hangzhou 1983]
+
-
[[Ai yu tongqing]] [Beijing 2000]
+
-
[[Ai yu tongqing]] [T'aipei 2001]
+
[[Ciweige xiaoshuo ji]] [Tianjin 1997], Vol. 1, No. 2, pp. 1-425  
[[Ciweige xiaoshuo ji]] [Tianjin 1997], Vol. 1, No. 2, pp. 1-425  
-
</lst>
 
-
See also:[[Tongqing de zui]]; [[Weixian de lianmin]]; [[Xinling de chaocao]]; [[Xinling de jiaozuo]]; [[Yongbu anning de xin]]
+
 
 +
'''See also:''' [[Tongqing de zui]]; [[Weixian de lianmin]]; [[Xinling de chaocao]]; [[Xinling de jiaozuo]]; [[Yongbu anning de xin]]
[[Caetgory:Fiction / Volumes (Chinese)]]
[[Caetgory:Fiction / Volumes (Chinese)]]
[[Category:Fiction / Individual Stories (Chinese)]]
[[Category:Fiction / Individual Stories (Chinese)]]
-
 
-
'''Individual Story 2: Tongqing de zui''' [Ungeduld des Herzens]
 
-
<lst type=bracket start=5>
 
-
[[Tongqing de zui]] [1971] [Translated by Ying Chen]
 
-
[[Tongqing de zui]] [1980] [Translated by Ying Chen]
 
-
[[Tongqing de zui]] [1982] [Translated by Ying Chen]
 
-
[[Tongqing de zui]] [1995] [Translated by Ying Chen]
 
-
[[Tongqing de zui]] [2000] [Translated by Ying Chen]
 
-
[[Zhuweige xiaoshuo]] [1975], Part II, No. 14, pp. 1-202 [Translated by Ying Chen]
 
-
</lst>
 
-
 
-
'''Individual Story 3: Weixian de lianmin''' [Ungeduld des Herzens]
 
-
<lst type=bracket start=11>
 
-
[[Weixian de lianmin]] [1984] [Translated by Enhua Peng]
 
-
</lst>
 
-
 
-
'''Individual Story 4: Xinling de chaocao''' [Ungeduld des Herzens]
 
-
<lst type=bracket start=12>
 
-
[[Ciweige wenji]] [1998], Vol. 3, No. 14, pp. 501-704 [Translated by Jianwen Xie, Hui Chen, and Jianping Zheng]
 
-
[[Ciweige xiaoshuo quanji]] [1995], Vol. 3, No. 41, pp. 1-381 [Translated by Jianwen Xie, Hui Chen, and Jianping Zheng]
 
-
</lst>
 
-
 
-
'''Individual Story 5: Xinling de jiaozuo''' [Ungeduld des Herzens]
 
-
<lst type=bracket start=14>
 
-
[[Xinling de jiaozuo]] [1993] [Translated by Yushu Zhang]
 
-
</lst>
 
-
 
-
'''Individual Story 6: Yongbu anning de xin''' [Ungeduld des Herzens]
 
-
<lst type=bracket start=15>
 
-
[[Yongbu anning de xin]] [1982] [Translated by Er Guan and Ning Wang]
 
-
[[Yongbu anning de xin]] [1995] [Translated by Er Guan, Ning Wang, and Shoukan Xheng]
 
-
</lst>
 
[[Category:Fiction / Volumes (Chinese)]]
[[Category:Fiction / Volumes (Chinese)]]
[[Category:Fiction / Individual Stories (Chinese)]]
[[Category:Fiction / Individual Stories (Chinese)]]

Revision as of 13:30, 17 May 2018

Volumes:

[1983]: Zhejiang Wenyi Chubanshe, Hangzhou

Ai yu tongqing [Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword by Yushu Zhang. 9/413p. Yushu Zhang. “Yizhe qianyan”, pp. 1-9


[2000]: Huaxia Chubanshe, Beijing

Ai yu tongqing [Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword by Yushu Zhang. 12/461p. Yushu Zhang. “Yizhe qianyan”, pp. 1-12


[2001]: Zhiwen Chubanshe, T'aipei

Ai yu tongqing [Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword by Yushu Zhang and a foreword by the editorial department of the publishing house. 9/491p. [Series: Xinchao Wenku, 451 / New Trend Library, 451]. Yushu Zhang. “Taiwan fantiziban xu” [Foreword to the Taiwan edition], pp. 1-2. “Ciweige de shengping he ‘Ai yu tongqing’” [Zweig’s Life and His ‘Beware of Pity’” ], pp. 3-9


"Ai yu tongqing" [Ungeduld des Herzens] in:

Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin 1997], Vol. 1, No. 2, pp. 1-425


See also: Tongqing de zui; Weixian de lianmin; Xinling de chaocao; Xinling de jiaozuo; Yongbu anning de xin

Caetgory:Fiction / Volumes (Chinese)

Personal tools