Amerigo Vespuchi. Komedija ot greshki v istorijata

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

[1946]: M. G. Smrikarov, Sofija

Amerigo. Komedija ot greshki v istorijata [Amerigo. Die Geschichte eines historischen Irrtums]. Translated from the English version by Zelez Cvetinov. 88p. [Series: Biblioteka Bezsm┼şrtni obrazi. Godina VI. Serija I, kniga 4]


[1984]: Nauka i Izkustvo, Sofija

Amerigo. Povest za edna istoricheska greshka [Amerigo. Die Geschichte eines historischen Irrtums]. Translated by Nona Toneva-Radeva. Foreword by Ivan Mladenov. 119p

Contents:

[1].
Predgovor [Foreword by Ivan Mladenov], pp. 5-16
[2].
Amerigo, pp. 17-110
[3].
Belezhki [Annotations by the translator], pp. 111-119
Personal tools