Ciweige xiaoshuo jingxuan

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (13:54, 4 April 2018) (view source)
 
Line 1: Line 1:
-
[Selection of  Zweig’s Best Novellas]. Translated with a foreword  by Zhongfu Gao. 6/472p. Beijing: Wenhua Yishu Chubanshe, 2003 [Series: Shijie wenxue jingdian, 6 / Classics of World Literature, 6]
+
'''[2003]: Wenhua Yishu Chubanshe, Beijing'''
-
'''Contents'''
+
''Ciweige xiaoshuo jingxuan'' [Selection of  Zweig’s Best Novellas]. Translated with a foreword  by Zhongfu Gao. 6/472p. [Series: Shijie wenxue jingdian, 6 / Classics of World Literature, 6]
-
<lst>
+
 
 +
'''Contents:'''
 +
<lst type=bracket start=1>
Xuyan [Foreword by Zhongfu Gao], pp. 1-6
Xuyan [Foreword by Zhongfu Gao], pp. 1-6
Zhuoren de mimi [Brennendes Geheimnis], pp. 1-58
Zhuoren de mimi [Brennendes Geheimnis], pp. 1-58

Current revision

[2003]: Wenhua Yishu Chubanshe, Beijing

Ciweige xiaoshuo jingxuan [Selection of Zweig’s Best Novellas]. Translated with a foreword by Zhongfu Gao. 6/472p. [Series: Shijie wenxue jingdian, 6 / Classics of World Literature, 6]

Contents:

[1].
Xuyan [Foreword by Zhongfu Gao], pp. 1-6
[2].
Zhuoren de mimi [Brennendes Geheimnis], pp. 1-58
[3].
Redai diankuangbing huanzhe [Der Amokläufer], pp. 59-106
[4].
Yige mosheng nüren de laixin [Brief einer Unbekannten], pp. 107-143
[5].
Yueguang xiao xiang [Die Mondscheingasse], pp. 144-159
[6].
Kongju [Angst], pp. 160-202
[7].
Yike xin de lunsang [Untergang eines Herzens], pp. 203-230
[8].
Qiaoshi xinyi [Unvermutete Bekanntschaft mit einem Handwerk], pp. 231-261
[9].
Qinggan de miwang [Verwirrung der Gefühle], pp. 262-326
[10].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. 327-382
[11].
Jiushushang Mende’er [Buchmendel], pp. 383-405
[12].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung], pp. 406-418
[13].
Rineiwa hubian de chaqu [Episode am Genfer See], pp. 419-426
[14].
Xiangqi de gushi [Schachnovelle], pp. 427-472
Personal tools