Ciweige xiaoshuo jingxuan

From Stefan Zweig Bibliography

Revision as of 18:04, 5 January 2010 by Klawiter (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

[Selection of Zweig’s Best Novellas]. Translated with a foreword by Zhongfu Gao. 6/472p. Beijing: Wenhua Yishu Chubanshe, 2003 [Series: Shijie wenxue jingdian, 6 / Classics of World Literature, 6]

Contents

1.
Xuyan [Foreword by Zhongfu Gao], pp. 1-6
2.
Zhuoren de mimi [Brennendes Geheimnis], pp. 1-58
3.
Redai diankuangbing huanzhe [Der Amokläufer], pp. 59-106
4.
Yige mosheng nüren de laixin [Brief einer Unbekannten], pp. 107-143
5.
Yueguang xiao xiang [Die Mondscheingasse], pp. 144-159
6.
Kongju [Angst], pp. 160-202
7.
Yike xin de lunsang [Untergang eines Herzens], pp. 203-230
8.
Qiaoshi xinyi [Unvermutete Bekanntschaft mit einem Handwerk], pp. 231-261
9.
Qinggan de miwang [Verwirrung der Gefühle], pp. 262-326
10.
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. 327-382
11.
Jiushushang Mende’er [Buchmendel], pp. 383-405
12.
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung], pp. 406-418
13.
Rineiwa hubian de chaqu [Episode am Genfer See], pp. 419-426
14.
Xiangqi de gushi [Schachnovelle], pp. 427-472
Personal tools