Dünənin dünyası. Bir avropalının xatirələri: avtobioqrafik oçerk

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

[2011]: Alatoran Yayınları, Bakı [Baku]

Dünənin dünyası. Bir avropalının xatirələri: avtobioqrafik oçerk [Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers]. Edited by Yasəmən Sevilay and Namiq Hüseynli. Translated by Zaur Səttarli. 284p. 500 copies printed

Personal tools