Hende'er de fuhuo

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

"Hende'er de fuhuo" [Georg Friedrich Händels Auferstehung, 21. August 1741] in:

[1].
Ciweige chuanqi zuopin ji [Nanjing, 1983], No. 4, pp. 48-69
[2].
Ciweige miao yulu [Lanzhou, 1991], No. B 18
[3].
Ciweige sanwen jingxuan [Beijing, 1997], No. 20, pp. 196-203
[4].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 1, No. 25, pp. 539-560
[5].
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an 1995], Vol. 1, No. 15, pp. 344-364
[6].
Renlei de qunxing shanyao shi: Lishi texie [Beijing, 1986], No. 4, pp. 80-114
[7].
Personal tools