Huajia

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

[Der Maler. Brief eines deutschen Malers aus Italien] in Yin xian ji. Zaonian de huahuan. Xin de lücheng [Beijing 2000], No. 124, pp. 241-247 [Translated by Yan Zhu]

Personal tools