Jidai to sekai

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Revision as of 22:13, 9 December 2009

Translated with notes and an afterword by Toku Saruta. 350p. 4 leaves of photographs [Moscow during the 1928 centennial celebrations of Tolstoi’s birth; Gustav Mahler; Albert Schweitzer; Arturo Toscanini]. 1965. [See BA2 TZ 19 [1965] & TZ 21 [1974] / C 25]


Contents

 1. Geijutsu sozo no himitsu [H 225]
 2. Kino no Wi’in [H 749]
 3. Shukyoteki shakaiteki shisoka to shiteno Torusutoi [H 669]
 4. Roshia kiko [H 531]
 5. 1914nen to kon’nichi [H 433]
 6. Gusutafu Mara no kaiki [H 423]
 7. Roman Roran [H 559]
 8. Yakopu Vassaaman [H 728]
 9. Shomotsu no yakuwari ni tsuite [H 98]
 10. Gete no shi ni yosete [H 250]
 11. Hansu Karossa [H 113]
 12. Riruke tono betsuri [H 543]
 13. Wasurerarenu taiken [H 613]
 14. Arturo Tosukani [H 673]
 15. Buruno Varuta [H 723]
 16. Yakuchu [Historical notes, pp. 341-346]
 17. Yakusha atogaki [Translator’s afterword, pp. 347-350]
Personal tools