Magellanos

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

[1946]: Ekdoseis oi Philoi tou Vivliou, Athēna

Magellanos. O anthrōpos kai to ergon tou [Magellan. Der Mann und seine Tat]. Translated by Kornelios Kastoriadē. 265p. Illustrated


[1953]: Ekdoseis Bergkade, Athēna

Magellanos. O anthrōpos kai to ergon tou [Magellan. Der Mann und seine Tat]. Translated by Giannē Lampsa. 233p. Illustrated


[1954]: Ekdoseis K. M., Athēna

Mangellanos. O anthrōpos kai to ergon tou [Magellan. Der Mann und seine Tat]. Translated by Giannē Lampsa. 233p.


[1957]: Ekdoseis Pelargos, Athēna

Magelanos [Magellan. Der Mann und seine Tat]. Translated by Vovolinēs Polyvios. 144p.


[1971]: Ekdoseis Diethes Lesche Vivliou, Athēna

Magellanos. O anthrōpos kai to ergon tou [Magellan. Der Mann und seine Tat]. Translated by Giannē Lampsa. 311p. [Xénē logotechnía]


[1971]: Papyros Press, Athēna

Magellanos. O anthrōpos kai to ergon tou [Magellan. Der Mann und seine Tat]. Translated by Gianne Lámpsa. 2 vols. [Viper. Istorikes Viographies, 119 + 122]


[1990]: Ekdoseis Zacharōpoulos, Athēna

Mangelanos. O prōtos Thalassopōros tou Eirenikoú [Magellan. Der Mann und seine Tat]. Translated by Panages Lekatsas. 293p.

Personal tools