Maizhelun

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

[1982]: Hunan Renmin Chubanshe, Changsha

Maizhelun de gongji zhuan [Magellan. der Mann und seine Tat]. Translated with an afterword by Xinlong Fan, Qinsun Jing, and Le'an Zang. 2/2/4/263p. Internet resource / eBook [Series: Shijie mingren wenxue zhuanji congshu / Collection of Biographies of Famous Literary Figures of the World]

Contents:

[1].
Chuban shuoming [Publisher’s data about this series], pp. 1-2
[2].
Zuozhe de hua [Zweig’s introduction], pp. 1-4
[3].
Maizhelun de gongji zhuan, pp. 1-262
[4].
Yihouji [Afterword by Xinlong Fan, Quinsun Jing, and Le'an Zang], p. 263


[1983]: Haiyang Chubanshe, Beijing

Maizhelun de gongji zhuan [Magellan. Der Mann und seine Tat]. Translated by Qixiang Yu and Xing Wang. 9/263p. Illustrated. Internet resource / eBook


[1992]: Hunan Wenyi Chubanshe, Changsha

Guilai meiyou tongshuai: Maizhelun [Magellan. Der Mann und seine Tat]. Translated by Xinlong Fan, Qinsun Jing, and Le'an Zang. 2/3/4/262p. [Series: Shijie mingren wenxue zhuanji congshu / Collection of Biographies of Famous Literary Figures of the World]


[1998]: Liaohai Chubanshe, Shenyang

Maizhelun de gongji zhuan [Magellan Der Mann und sein Tat]. Translated by Xinlong Fan,Qinsun Jing, and Le'an Zang. 230p. Internet resource / eBook. [Series: Qingshao nian zuichong baide shijie mingren congshu]


[1998]: Shanxi Renmin Chubanshe, Taiyuan/Xi'an

"Maizhelun - qi ren ji qi yexu" [Magellan. Der Mann und seine Tat. Translated by Jiaguo Wei, Jiayao Zeng, Xiujing Chen, and Tudan Teng] in Ciweige wenji [1998], Vol. 5, No. 3, pp. 163-393


[2000]: Lijiang Chubanshe, Guilin

Da tanxianjia: Maizhelun, Gelunbu [Magellan. Der Mann und seine Tat]. Translated by Mingjia Huang and Maoping Wei. 269p. Interent resource / eBook [SuperStart Digital Library]. See: Ciweige zhuanji jinghua [Guilin, 2000], Vol. 3, No. 1, pp. 3-202


[2001]: Haiyang Chubanshe, Zhengzhou

Maizhelun de gongji zhuan [Magellan. Der Mann und seine Tat]. Translated by Fanglai Ye and Jirong Cao. 184p.


[2002]: Beijing Guangbo Xueyuan Chubanshe, Beijing

Maizhelun zhuan [Magellan. Der Mann und seine Tat]. Translator not indicated. Pagination not indicated. [Mingren mingchuan congshu]


[2004]: Xiwang Chubanshe, Taiyuan

Maizhelun hanghai ji: Tanxianshishang zui jimode zhuangji [Magellan. Der Mann und seine Tat]. Translated by Huiling Su. 203p. Illustrated. [Series: Ciweige zhuanji xilie]


[2006]: Neimenggu Renmin Chubanshe, Huhehaote

Maizhelun hanghai ji [Magellan. Der Mann und seine Tat]. Translated by Zhagun Ying. Number of pages not indicated

Personal tools