Mali Situyate. Sugelan nüwang de beiju / Maliya Situyate

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
-
'''[1996]'''
+
'''[1996]: Sanlian Shudian, Beijing '''
-
''Mali Situyate. Sugelan nüwang de beiju'' [Maria Stuart]. Translated with a foreword by Huanhong Hou. 5/462p. Illustrated. Beijing: Sanlian Shudian, 1996 [Zhuanji mingzhu congshu /  Series of Biographies of Famous People]]
+
''Mali Situyate. Sugelan nüwang de beiju'' [Maria Stuart]. Translated with a foreword by Huanhong Hou. 5/462p. Illustrated. [Zhuanji mingzhu congshu /  Series of Biographies of Famous People]]
-
'''Contents'''
+
'''Contents:'''
-
<lst>
+
<lst type=bracket start=1>
Yizhe xu [Huanhong Hou], pp. 1-5
Yizhe xu [Huanhong Hou], pp. 1-5
Mali Situyate, pp. 1-462
Mali Situyate, pp. 1-462

Revision as of 13:10, 10 April 2018

[1996]: Sanlian Shudian, Beijing

Mali Situyate. Sugelan nüwang de beiju [Maria Stuart]. Translated with a foreword by Huanhong Hou. 5/462p. Illustrated. [Zhuanji mingzhu congshu / Series of Biographies of Famous People]]

Contents:

[1].
Yizhe xu [Huanhong Hou], pp. 1-5
[2].
Mali Situyate, pp. 1-462

[2002]

Maliya Situyate [Maria Stuart]. Translated from the English version by Xiesheng Zhao and Yuan Tan. Edited with a foreword by Xiesheng Zhao. Illustrated by Hu Meng. 3/5/412p. Hefei: Anhui Wenyi Chubanshe, 2002 [Series: Ciweige zhuan ji xilie / Zweig's Chronological Biography]

Contents

1.
Yizhe xu [Foreword by Xiesheng Zhao], pp. 1-5
2.
Maliya Situyate, pp. 1-412

[2003]

Wei ai fengkuang. Sugelan nüwang Mali Situyate zhuan [Maria Stuart]. Translated by Beibei Wang, Jingfu Huang, and Lu Lin. 353p. Illustrated. Guangzhou: Huacheng Chubanshe, 2003 [Mingren mingzhuan wenku]

[2005]

Beishang nüwang: Bu bei kuanshu de Sugelan meigui [Maria Stuart]. Translated by Zuo Canli and Yue Junhui. 191p. Illustrated. Taiyuan: Xiwang Chubanshe, 2005 [Chatu zhuanji]

[2005]

Quan yu yu de kuangbiao. Mali Situyate [Maria Stuart]. Translated by Haijuan Zheng. 362p. Illustrated. Beijing: Guoji Wenhua Chuban Gongsi, 2005

[2006]

Mali Situyate zhuan. Sugelan nüwang [Maria Stuart]. Translated by Huang Jingfu and Hao Yajuan. 318p. Illustrated. Beijing: Tuanjie Chubanshe, 2006


See also: Maria Stuart

Personal tools