Mali Situyate. Sugelan nüwang de beiju / Maliya Situyate

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 17: Line 17:
Maliya Situyate, pp. 1-412
Maliya Situyate, pp. 1-412
</lst>
</lst>
-
 
'''[2003]'''
'''[2003]'''

Revision as of 14:32, 6 August 2013

[1996]

Mali Situyate. Sugelan nüwang de beiju [Maria Stuart]. Translated with a foreword by Huanhong Hou. 5/462p. Illustrated. Beijing: Sanlian Shudian, 1996 [Zhuanji mingzhu congshu / Series of Biographies of Famous People]]

Contents

1.
Yizhe xu [Huanhong Hou], pp. 1-5
2.
Mali Situyate, pp. 1-462

[2002]

Maliya Situyate. Translated from the English version by Xiesheng Zhao and Yuan Tan. Edited with a foreword by Xiesheng Zhao. Illustrated by Hu Meng. 3/5/412p. Hefei: Anhui Wenyi Chubanshe, 2002 [Series: Ciweige zhuan ji xilie / Zweig's Chronological Biography]

Contents

1.
Yizhe xu [Foreword by Xiesheng Zhao], pp. 1-5
2.
Maliya Situyate, pp. 1-412

[2003]

Wei ai fengkuang. Sugelan nüwang Mali Situyate zhuan. Translated by Beibei Wang, Jingfu Huang, and Lu Lin. 353p. Illustrated. Guangzhou: Huacheng Chubanshe, 2003 [Mingren mingzhuan wenku]

[2005]

Beishang nüwang: Bu bei kuanshu de Sugelan meigui. Translated by Zuo Canli and Yue Junhui. 191p. Illustrated. Taiyuan: Xiwang Chubanshe, 2005 [Chatu zhuanji]

[2005]

Quan yu yu de kuangbiao. Mali Situyate. Translated by Haijuan Zheng. 362p. Illustrated. Beijing: Guoji Wenhua Chuban Gongsi, 2005

[2006]

Mali Situyate zhuan. Sugelan nüwang. Translated by Huang Jingfu and Hao Yajuan. 318p. Illustrated. Beijing: Tuanjie Chubanshe, 2006

See also: Maria Stuart

Personal tools