Mali wenchuan de aige

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

"Mali wenchuan de aige" [Die Marienbader Elegie: Goethe zwischen Karlsbad und Weimar, 5. September 1823] in:

[1].
Ciweige chuanqi zuopin ji [Nanjing, 1983], No. 7, pp. 99-109
[2].
Ciweige miao yulu [Lanzhou, 1991], No. B 22
[3].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 1, No. 28, pp. 590-600
[4].
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an, 1995], Vol. 1, No. 18, pp. 393-403
[5].
[6].
Yilin [Nanjing],No. 3 [1982], pp. 249-253 [Translated by Wenhua Huang]
Personal tools