Năm truyện hay nhất

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (19:58, 23 October 2020) (view source)
 
Line 1: Line 1:
'''[2006]: Nhà xuất bản Hội nhà văn / Công ty phát hành sách Hà Nội, Hà Nội [Hanoi]'''
'''[2006]: Nhà xuất bản Hội nhà văn / Công ty phát hành sách Hà Nội, Hà Nội [Hanoi]'''
-
"5 [Năm] truyện hay nhất" [The Five Best Stories]. Translated by Dương Tường,Phùng Đệ, Lê Phát, and Trịnh Xuân Hoành. 378p.
+
"5 [Năm] truyện hay nhất" [The Five Best Stories]. Translated by Dương Tường, Phùng Đệ, Lê Phát, and Trịnh Xuân Hoành. 378p.
'''Contents:'''
'''Contents:'''

Current revision

[2006]: Nhà xuất bản Hội nhà văn / Công ty phát hành sách Hà Nội, Hà Nội [Hanoi]

"5 [Năm] truyện hay nhất" [The Five Best Stories]. Translated by Dương Tường, Phùng Đệ, Lê Phát, and Trịnh Xuân Hoành. 378p.

Contents:

[1].
Ván cờ kỳ lạ [Schachnovelle], pp. ??
[2].
24 [Hai mươi bốn] giờ trong đời một người đàn bà [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. ??
[3].
Menđen, người bán sách cũ [Buchmendel], pp. ??
[4].
Bức thư của người đàn bà không quen [Brief einer Unbekannten], pp. ??
[5].
Amok hay là bệnh điên xứ Malaixia [Der Amokläufer], pp. ??


See the ad by a Vietnamese online bookshop:

http://www.minhkhai.com.vn/store2/index.aspx?q=view&isbn=142875

Personal tools