Redai diankuangzheng huanzhe

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (14:11, 25 October 2018) (view source)
 
(2 intermediate revisions not shown.)
Line 2: Line 2:
<lst type=bracket start=1>
<lst type=bracket start=1>
[[Ciweige xiaoshuo ji]] [Tianjin, 1982], No. 6, pp. 189-246
[[Ciweige xiaoshuo ji]] [Tianjin, 1982], No. 6, pp. 189-246
-
[[Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi]] [Guangzhou, 1996], No. 4, pp. 20-77
+
[[Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi / Volume]] [Guangzhou, 1996], No. 4, pp. 20-77
</lst>
</lst>
-
'''See:''' [[Redai diankuangbing huanzhe]]
+
'''See also:''' '''[1]'''. [[Gu]]; '''[2]'''. [[Malai kuangren]]; '''[3]'''. [[Malaiya de kuangren]]; '''[4]'''. [[Redai diankuangbing huanzhe]]
[[Category:Fiction / Individual Stories (Chinese)]]
[[Category:Fiction / Individual Stories (Chinese)]]

Current revision

"Redai diankuangzheng huanzhe" [Der Amokläufer] in:

[1].
Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin, 1982], No. 6, pp. 189-246
[2].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi / Volume [Guangzhou, 1996], No. 4, pp. 20-77


See also: [1]. Gu; [2]. Malai kuangren; [3]. Malaiya de kuangren; [4]. Redai diankuangbing huanzhe

Personal tools