Redai diankuangzheng huanzhe

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
"Redai diankuangzheng huanzhe" [Der Amokläufer] in:
"Redai diankuangzheng huanzhe" [Der Amokläufer] in:
<lst type=bracket start=1>
<lst type=bracket start=1>
-
[[Ciweige wenji]] [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 3, No. 6, pp. 160-216 [Translated by Jingming Zhang. Edited by Wenchang Du]
+
[[Ciweige xiaoshuo ji]] [Tianjin, 1982], No. 6, pp. 189-246
-
[[Ciweige xiaoshuo ji]] [Tianjin 1982], No. 6, pp. 189-246 [Translator not indicated]
+
[[Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi]] [Guangzhou, 1996], No. 4, pp. 20-77
-
[[Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi]] [Guangzhou 1996], No. 4, pp. 20-77 [Translated by Shizhong Han  and Jingfu Huang]
+
</lst>
</lst>

Revision as of 14:03, 7 September 2018

"Redai diankuangzheng huanzhe" [Der Amokläufer] in:

[1].
Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin, 1982], No. 6, pp. 189-246
[2].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Guangzhou, 1996], No. 4, pp. 20-77


See: Redai diankuangbing huanzhe

Personal tools