Redai diankuangzheng huanzhe

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 5: Line 5:
</lst>
</lst>
-
'''See:''' [[Redai diankuangbing huanzhe]]
+
'''See also:''' [1]. [[Gu]]; [2]. [[Malai kuangren]]; [3]. [[Malaiya de kuangren]]; [4]. [[Redai diankuangbing huanzhe]]
[[Category:Fiction / Individual Stories (Chinese)]]
[[Category:Fiction / Individual Stories (Chinese)]]

Revision as of 13:18, 14 September 2018

"Redai diankuangzheng huanzhe" [Der Amokläufer] in:

[1].
Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin, 1982], No. 6, pp. 189-246
[2].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Guangzhou, 1996], No. 4, pp. 20-77


See also: [1]. Gu; [2]. Malai kuangren; [3]. Malaiya de kuangren; [4]. Redai diankuangbing huanzhe

Personal tools