Redai diankuangzheng huanzhe

From Stefan Zweig Bibliography

Revision as of 18:50, 12 December 2009 by Klawiter (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

[Der Amokläufer] in

1.
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an 1998], Vol. 3, No. 6, pp. 160-216 [Translated by Jingming Zhang. Edited by Wenchang Du]
2.
Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin 1982], No. 6, pp. 189-246 [Translator not indicated]
3.
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Guangzhou 1996], No. 4, pp. 20-77 [Translated by Shizhong Han and Jingfu Huang]
Personal tools