San da shi

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

[1998]: Xifan Chubanshe, Beijing

San da shi [Drei Meister: Balzac, Dickens, Dostojewski]. Translated by Xingguo Shi and Li Jiaing. 179p. [Ciweige zhuanji wenxue / Zweig's Biographical Literature]

Personal tools