Sitangda

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

"Sitangda" [Stendhal = Marie Henri Beyle] in:

[1].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 4: Sanwei zuojia [Drei Dichter ihres Lebens], No. 11, pp. 515-586
[2].
[3].
San zuojia: Kasanuowa, Sitangda, Tuo'ersitai [Hefei, 2000], No. 4, pp. 61-174
[4].
Sanwei zuojia [Taiyuan/Xi'an, 1998], No. 11, pp. 515-586
[5].
Wenwu zhi dao: Sitangda, Fuxie [Guilin, 2000], No. 1, pp. 4-83
[6].
Zihua xiang [Beijing, 1998], No. 3, pp. 71-144
[7].
Zihua xiang [T'aipei, 1999], No. 3, pp. 89-162
Personal tools