Thiên truyện cờ vua. (Truyện ngắn)

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

[2014]: Nhà xuất bản Văn học / Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội [Hanoi]

Thiên truyện cờ vua. (Truyện ngắn) [Schachnovelle]. Translated by Cao Sáng. 166p.

See the ad by a Vietnamese publishing house:

https://www.sachkhaitam.com/van-hoc-the-gioi/thien-truyen-co-vua

Personal tools