To eikositetraōro mias gynaikas

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Revision as of 19:12, 8 February 2009

[Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau]. Translated by Nikoy Semeriphte [Nos. 1 and 2] and Giphrgoy Semeriphte [Nos. 3 and 4]. Epilogue by Romain Rolland. 231p. Athena: Ekdotikos Oikos S. I. Zakharopoulos & Sia, (1986)

Contents

1.
To eikositetraoro mias gynaikas [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. (5)-84
2.
Amok 'e o trelos tes Malaisias [Der Amokläufer], pp. (85)-153
3.
Katastrophe mias kardias [Untergang eines Herzens], pp. (155)-196
4.
Phengaroloysto dromaki [Die Mondscheingasse], pp. (197)-222
5.
Epilogos: Semeioma gia te zoe kai to èrgo tou Stephan Tsvaikh [Romain Rolland. November 1926], pp. 223-227
6.
Biographikoe pinakas [Zweig biographical data], pp. (229)-231 [Klasike logotekhnia 29]


See: LA2 Rolland, Romain [Greek].

Personal tools