Triumfi dhe tragjizmi i Erazmit të Roterdamit

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

[2002]: Shtëpia e Librit dhe e Komunikimit, Tiranë [Tirana]


Triumfi dhe tragjizmi i Erazmit të Roterdamit [Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam]. Edited by Zef Simoni. Translated by Ferdinand Leka. 174p. Illustrated [Soros. Libra për një shoqëri të hapur (Soros. Books for an Open Society)]

Personal tools