Vanholder, Kitty / Bloemen, Henri

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

[2012]: Lessius / Departement Toegepaste Taalkunde, Antwerpen [Antwerp]

'Ungeduld des Herzens' van Stefan Zweig. Vertaalbeschrijving aan de hand van de dertien vervormingen van Antoine Berman ["Ungeduld des Herzens" by Stefan Zweig. Translation Description on the Basis of Antoine Berman's Thirteen Deforming Tendencies]. ?p. Diss. in Toegepaste Taalkunde [Appplied Linguistics] submitted to the University of Antwerp

Personal tools