Xiari xiaogushi

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

"Xiari xiaogushi" [Sommernovellette] in:

[1].
Ciweige jingdian xiaoshuo [Yanji, 2000], Vol. 1, No. 7, pp. 306-319
[2].
Ciweige xiaoshuo ji [Beijing, 1997], Vol. 2, No. 7, pp. 116-127
[3].
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo xuan [Beijing, 2006], No. 3, pp. 47-56
[4].
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo xuan [Beijing, 2007], No. 2, pp.  ??
[5].
Yige mosheng nüren de laixin [Shanghai, 2007], No. 4, pp. 73-85
[6].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei, 1999], No. 4, pp. 39-52


See also: [1]. Xiatian de gushi

Personal tools