Xinling de jiaozuo

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

Volumes:

[2004]: Huaxia Chubanshe, Beijing

Xinling de jiaosuo [Ungeduld des Herzens]. Translated by Yushu Zhang. 320p.


[2004]: Anhui Wenyi Chubanshe, Hefei

Xinling de jiaozuo [Ungeduld des Herzens]. Translated by Jianwen Xie, Hui Chen, and Jianping Zheng. 323p.


[2007]: Yiwen Chubanshe, Shanghai

Xinling de jiaozuo [Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword by Yushu Zhang. 538p.


Individual Story:

"Xinling de jiaozuo" [Ungeduld des Herzens] in:

[1].
Ciweige wenji [Taiyuan, 1998], Vol. 3, No. 14, pp. 501-704
[2].
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an, 1995], Vol. 3, No. 41, pp. 1-381
[3].
Xinling de jiaozuo [Beijing, 2004]
[4].
Xinling de hjiaozuo [Hefei, 2004]
[5].
Xinling de jiaozuo [Shanghai, 2007]


See also: [1]. Ai yu tongqing; [2]. Tongqing de zui; [3]. Weixian de lianmin; [4]. Xinling de chaocao; [5]. Yongbu anning de xin

Personal tools