Yige mosheng nüren de laixin / Film

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

[2004]: Asian Union Film & Media, Hong Kong

Yige mosheng nüren de laixin [A color film drama based on Stefan Zweig's novella "Brief einer Unbekannten"]

[1].
Language: Mandarin
[2].
Director: Xu Jinglei
[3].
Producers: Dong Ping, Xu Jinglei, Zhao Yijun, and Ma Paobing
[4].
Film editor: Zhang Yifan
[5].
Script writer: Xu Jinglei
[6].
Cast: Xu Jinglei, Jiang Wen, Lin Yuan, Sun Feihu, and Su Xiaoming
[7].
Music by: Osamu Kubota and Lin Hai
[8].
Cinematographer: Pin Bing Lee
[9].
Runtime: 1 hour and 30 minutes
[10].
Released in China on 4 March 2005
[11].
Released in Spain at the San Sebastián International Film Festival on 20 September 2004 under the title "Carta de una mujer desconocida". At this Film Festival Xu Jinglei won the Best Director award for the film
Personal tools