Yuexia xiao xiang

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 11: Line 11:
</lst>
</lst>
-
'''See also:''' '''[1]. [[Yueguang hutong]]; '''[2]'''. [[Yueguang xiao xiang]]
+
'''See also:''' '''[1]'''. [[Yueguang hutong]]; '''[2]'''. [[Yueguang xiao xiang]]
[[Category:Fiction / Individual Stories (Chinese)]]
[[Category:Fiction / Individual Stories (Chinese)]]

Revision as of 13:23, 19 September 2018

"Yuexia xiao xiang" [Die Mondscheingasse] in:

[1].
Ciweige miao yulu [Lanzhou 1991], No. B 15 [Quotations compiled by Wen Qi]
[2].
Sanren shujian: Gaoerji, Luoman Luolan, Ciweige shuxin ji [Changsha 1980], No. 7, pp. 315-335 [Letters of Three People. The Collected Correspondence of Maxim Gorki, Romain Rolland, Zweig. Translated by Ping'an Zang, Xinlong Fan, and Qinsun Jing]
[3].
Tongqing de zui [Jinan 1982], No. 8, pp. 316-331 [Translated by Ying Chen]
[4].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Guangzhou 1996], No. 7, pp. 177-195 [Translated by Shizhong Han and Jingfu Huang]
[5].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [Hongkong 1967], No. 7, pp. 173-191 [Translated by Ying Chen]
[6].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei 1980/2], No. 8, pp. 177-195 [Translated by Ying Chen]
[7].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei 2002], No. 8, pp. 199-218 [Translated by Ying Chen]
[8].
Zhuweige xiaoshuo [T'aipei 1975], Part I, No. 8, pp. 157-173 [Translated by Ying Chen]


See also: [1]. Yueguang hutong; [2]. Yueguang xiao xiang

Personal tools