Yuexia xiao xiang

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
"Yuexia xiao xiang" [Die Mondscheingasse] in:
"Yuexia xiao xiang" [Die Mondscheingasse] in:
<lst type=bracket start=1>
<lst type=bracket start=1>
-
[[Ciweige miao yulu]] [Lanzhou 1991], No. B 15 [Quotations compiled by Wen Qi]
+
[[Ciweige miao yulu]] [Lanzhou, 1991], No. B 15  
-
[[Sanren shujian: Gaoerji, Luoman Luolan, Ciweige shuxin ji]] [Changsha 1980], No. 7, pp. 315-335 [Letters of Three People. The Collected Correspondence of Maxim Gorki, Romain Rolland, Zweig. Translated by Ping'an Zang, Xinlong Fan, and Qinsun Jing]
+
[[Sanren shujian: Gaoerji, Luoman Luolan, Ciweige shuxin ji]] [Changsha, 1980], No. 7, pp. 315-335  
-
[[Tongqing de zui]] [Jinan 1982], No. 8, pp. 316-331 [Translated by Ying Chen]
+
[[Tongqing de zui]] [Jinan, 1982], No. 8, pp. 316-331
-
[[Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi]] [Guangzhou 1996], No. 7, pp. 177-195 [Translated by Shizhong Han and Jingfu Huang]
+
[[Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi]] [Guangzhou, 1996], No. 7, pp. 177-195  
-
[[Yiwei mosheng nüzi de laixin]] [Hongkong 1967], No. 7, pp. 173-191 [Translated by Ying Chen]
+
[[Yiwei mosheng nüzi de laixin]] [Hongkong, 1967], No. 7, pp. 173-191
-
[[Yiwei mosheng nüzi de laixin]] [T'aipei 1980/2], No. 8, pp. 177-195 [Translated by Ying Chen]
+
[[Yiwei mosheng nüzi de laixin]] [T'aipei, 1980], No. 8, pp. 177-195  
-
[[Yiwei mosheng nüzi de laixin]] [T'aipei 2002], No. 8, pp. 199-218 [Translated by Ying Chen]
+
[[Yiwei mosheng nüzi de laixin]] [T'aipei, 2002], No. 8, pp. 199-218
-
[[Zhuweige xiaoshuo]] [T'aipei 1975], Part I, No. 8, pp. 157-173 [Translated by Ying Chen]
+
[[Zhuweige xiaoshuo]] [T'aipei, 1975], Part I, No. 8, pp. 157-173  
</lst>
</lst>

Revision as of 13:32, 19 September 2018

"Yuexia xiao xiang" [Die Mondscheingasse] in:

[1].
Ciweige miao yulu [Lanzhou, 1991], No. B 15
[2].
Sanren shujian: Gaoerji, Luoman Luolan, Ciweige shuxin ji [Changsha, 1980], No. 7, pp. 315-335
[3].
Tongqing de zui [Jinan, 1982], No. 8, pp. 316-331
[4].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Guangzhou, 1996], No. 7, pp. 177-195
[5].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [Hongkong, 1967], No. 7, pp. 173-191
[6].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei, 1980], No. 8, pp. 177-195
[7].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei, 2002], No. 8, pp. 199-218
[8].
Zhuweige xiaoshuo [T'aipei, 1975], Part I, No. 8, pp. 157-173


See also: [1]. Yueguang hutong; [2]. Yueguang xiao xiang

Personal tools