Yuexia xiao xiang

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
"Yuexia xiao xiang" [Die Mondscheingasse] in:
"Yuexia xiao xiang" [Die Mondscheingasse] in:
<lst type=bracket start=1>
<lst type=bracket start=1>
-
[[Ciweige miao yulu]] [Lanzhou, 1991], No. B 15  
+
[[Ciweige miao yulu]] [Lanzhou, 1991], No. B 15
 +
[[Ciweige xiaoshuo ji]] [Tianjin, 1982], No. 9, pp. 355-374
[[Sanren shujian: Gaoerji, Luoman Luolan, Ciweige shuxin ji]] [Changsha, 1980], No. 7, pp. 315-335  
[[Sanren shujian: Gaoerji, Luoman Luolan, Ciweige shuxin ji]] [Changsha, 1980], No. 7, pp. 315-335  
[[Tongqing de zui]] [Jinan, 1982], No. 8, pp. 316-331
[[Tongqing de zui]] [Jinan, 1982], No. 8, pp. 316-331

Revision as of 15:14, 1 October 2018

"Yuexia xiao xiang" [Die Mondscheingasse] in:

[1].
Ciweige miao yulu [Lanzhou, 1991], No. B 15
[2].
Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin, 1982], No. 9, pp. 355-374
[3].
Sanren shujian: Gaoerji, Luoman Luolan, Ciweige shuxin ji [Changsha, 1980], No. 7, pp. 315-335
[4].
Tongqing de zui [Jinan, 1982], No. 8, pp. 316-331
[5].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Guangzhou, 1996], No. 7, pp. 177-195
[6].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [Hongkong, 1967], No. 7, pp. 173-191
[7].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei, 1980], No. 8, pp. 177-195
[8].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei, 2002], No. 8, pp. 199-218
[9].
Zhuweige xiaoshuo [T'aipei, 1975], Part I, No. 8, pp. 157-173


See also: [1]. Yueguang hutong; [2]. Yueguang xiao xiang

Personal tools