Zhang, Yushu

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

DKlawiter (Talk | contribs)
(New page: <lst> "'Ai yu tongqing' de yishu tese" in Ciweige xiaoshuo ji [Beijing 1997], Vol. 1, No. 3, pp. 426-434 [Afterword: The Artistic Qualities of 'Love and Sympathy'"] "Chongxian huihuang...)
Newer edit →

Revision as of 17:27, 3 April 2010

1.
"'Ai yu tongqing' de yishu tese" in Ciweige xiaoshuo ji [Beijing 1997], Vol. 1, No. 3, pp. 426-434 [Afterword: The Artistic Qualities of 'Love and Sympathy'"]
2.
"Chongxian huihuang de da shi - Sitaifen Ciweige (dai zong xu)" in Ciweige xiaoshuo ji [Beijing 1997], Vol. 1, No. 1, pp. 1-22 [Foreword: A Master Who Has Reappeared in Glory - Stefan Zweig (in lieu of a general preface)]
3.
"Jiechu de zhongduan pian xiaoshuojia - Sitaifen Ciweige" in Ciweige xiaoshuo ji [Beijing 1997], Vol. 2, No. 20, pp. 612-627 [Afterword: An Outstanding Author of Short Stories and Novellas - Stefan Zweig]
4.
"Qianyan" in Ciweige xiaoshuo xuan [T'aipei 1998], No. 4, pp. 011-020 [A literary forerword]
5.
"Sitaifen Ciweige-jiechu de zhongduanbian xiaoshuojia" in Ciweige zhongduanbian xiaoshuo jingdian [Shanghai 2005], No. 1, pp. 1-9 [Foreword: Stefan Zweig. An Outstanding Author of Novellas and Short Stories]
6.
"Xu" in Ciweige ji [Beijing 2000], No. 1, pp. 1-6 [Foreword to this volume]
7.
"Xu" in Haibin zhi wu [Beijing 2002], No. 1, pp. 1-6 [Foreword to this drama]
8.
"Xu" in Huli: Yichu meiyou ai de sanmu xiju [Beijing 202], No. 1, pp. 1-5 [Foreword to this drama]
9.
"Xu" in Texitesi [Beijing 2000], No. 1, pp. 1-5 [Foreword to this drama]
10.
"Xu" in Yigeren de chuanqi: Sanmuju [Beijing 2002], No. 1, pp. 1-5 [Foreword to this drama]
11.
"Yiben xu" in Ciweige xiaoshuo xuan [Beijing 1982], No. 1, pp. 1-9 [Foreword to this volume]
Personal tools