Zuotian de shijie. Yige ouzhou ren de huiyilu

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

Zuotian de shijie. Yige ouzhou ren de huiyilu [Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers] in:

[1].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 7: Zizhuan zhuan, pp. 1-437


See also:

[2].
"Jueming shu" [Stefan Zweig's "Declaração"], No. 3, p. 439
[3].
"Ciweige 1936 nian yong yingwen qinbi xie de jianli" [Autobiographical notes for an interview - 1936], No. 4, pp. 440-441
Personal tools