Zuowei zongjiao sixiangjia he shehui sixiangjia de Tuo'ersitai

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

"Zuowei zongjiao sixiangjia he shehui sixiangjia de Tuo'ersitai" [Tolstoi als religiƶser und sozialer Denker] in:

[1].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 6, No. 21, pp. 142-160
[2].
Tuo'ersitai de sixiang [The Living Thoughts of Tolstoy]. Translated with a foreword by Tianhong Xu. Shanghai: Shanghai Wenhua Gongzuoshe, 1951, pp. 1-24
Personal tools