Amerigo

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

Amerigo / Amerigo. Die Geschichte eines historischen Irrtums


[1956]: Gosudarstvennoe Izdatel'stvo "Khudozhestvennaia Literatura, Moskva

"Amerigo" in Izbrannye proizvedeniia v dvukh tomakh, Vol. 2, No. 7, pp. 507-(564) [Translated by L. P. Lezhneva]


[1960]: Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Geograficheskoi Literatury, Moskva

Amerigo. Povest' ob odnoi istoricheskoi oshibke, No. 1, pp. 7-(120) [Translated by L. P. Lezhneva]


[1963]: Izdatel'stvo "Pravda", Moskva

"Amerigo. Povest'ob odnoi istoricheskoi oshibke" in Sobranie sochinenii Stefana Tsveiga v semi tomakh, Vol. 3, No. 11, pp. (373)-(449) [Translated by L. P. Lezhneva]


[1992]: Izdatel'stvo "Druzhba narodov" / SP "Lexica", Moskva

"Amerigo. Povest' ob odnoi istoricheskoi oshibke" in Magellan * Amerigo * Novelly, No. 2, pp. 211-(276) [Translated by L. Lezhneva]


[1993]: Izdatel'skii Tsenter "TERRA", Moskva

"Amerigo. Povest' ob odnoi istoricheskoi oshibke" in Sobranie sochinenii Stefana Tsveiga v desiati tomakh, Vol. 9, No. 3, pp. (359)-(434) [Translated by L. P. Lezhneva]


[1996]: Izdatel'stvo "Bibliosfera", Moskva

"Amerigo. Povest' ob odnoi istoricheskoi oshibke" in Sobranie sochinenii Stefana Tsveiga v deviati tomakh, Vol. 2, No. 17, pp. 275-(362) [Translated by L. P. Lezhneva]


[1999]: Izdatel'stvo AST, Moskva

"Amerigo" in Triumf i tragediia Erazma Rotterdamskogo * Magellan * Amerigo * Zigmund Freid, No. 3,, pp. 417-500 [Translated by L. P. Lezhneva]. Reprinted 2001


[2001]: Izdatel'stvo "Veche", Moskva

"Amerigo. Povest'ob odnoi istoricheskoi oshibke" in Izbrannye sochineniia v trekh tomakh, Vol. 1, No. 3, pp. (343)-410 [Translated by L. P. Lezhneva]


[2001]: Izdatel'stvo AST, Moskva

"Amerigo. Povest'ob odnoi istoricheskoi oshibke" in Magellan * Amerigo. Romany, No. 2, pp. (243)-(318)


[2004 edition]: Izdatel'stvo "Literatura. Mir knigi", Moskva

"Amerigo" in Sobranie sochinenii Stefana Tsveiga v chetyrekh tomakh, Vol. 3, No. 2, pp. 213-(284) [Translated by L. P. Lezhneva]


[2008]: Izdatel'stvo Drofa, Moskva

"Amerigo. Povest' ob odnoi istoricheskoi oshibke" in Amerigo Vespuchchi * Fernan Magellan, No. 3, pp.76-(156). Annotations, pp. 518-519. [Translated by L. P. Lezhneva]


[2009]: Izdatel'stvo AST, Moskva

"Amerigo. Povest' ob odnoi istoricheskoi oshibke" in Podvig Magellana, No. 2, pp. (285)-(381) [Translated by M. L. Rudnitskii]


[2010]: Izdatel'stvo AST, Moskva

"Amerigo" in Sobranie sochinenii Stefana Tsveiga v vos'mi tomakh, Vol. 8, No. 1, pp. 5-90 [Translated by M. L. Rudnitskii]

Personal tools