Ba'erzhake

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

"Ba'erzhake" [(Honoré de) Balzac] in:

[1].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998]. Vol. 4: Sanwei da shi [Drei Meister], No. 2, pp. 3-35
[2].
Ciweige zhuanji jinghua [Guilin, 1998], Vol. 1: Liu da shi [Drei Meister], No. 3, pp. 13-40
[3].
San da shi: Ba'erzhake, Digengsi, Tuosituoyefusiji [Beijing, 1998], No. 2, pp. 1-33
[4].
San da shi: Ba'erzhake, Digengsi, Tuosituoyefusiji [T'aipei, 2000], No. 2, pp. 13-42
[5].
[6].
San da shi: Ciweige zhuming zhuanji wenxue [Beijing, 2000], No. 2, pp. 1-32
[7].
Wenhao bixia de wenhao [Guangzhou, 2003], No. 2, pp. ??
Personal tools