Baizhanting de xianluo

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

"Baizhanting de xianluo" [Die Eroberung von Byzanz, 29. Mai 1453] in:

[1].
Ciweige chuanqi zuopin ji [Nanjing, 1983], No. 2, pp. 1-25
[2].
Ciweige duanpian xiaoshuo xuan [Changsha, 1996], No. 11, pp. 362-385
[3].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 1, No. 23, pp. 493-516
[4].
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an, 1995], Vol. 1, No. 13, pp. 300-322
[5].
Renlei de qunxing shanyao shi: Lishi texie [Beijing, 1986], No. 3, pp. 39-79
[6].
Personal tools