Qianyan / Chinese

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

"Qianyan" [Stefan Zweig's foreword]:

[1].
Ciweige zhuanji jinghua [Guilin, 1998], Vol. 1: Liu da shi [Drei Meister], No. 2, pp. 11-12
[2].
Ciweige zhuanji jinghua [Guilin, 1998], Vol. 1: Yu mo de fendou [Der Kampf mit dem Dämon], No. 6, pp. 155-166
[3].
Yu mo de fendou [Taiyuan/Xi'an, 1998], No. 2, pp. 191-292
[4].
Yu mogui bodou [Beijing, 1998], No. 2, pp. 1-114
[5].
[6].
Yu mogui zuo douzheng [Beijing, 1998], No. 2, pp. 1-118
[7].
Yu mogui zuo douzheng [T'aipei, 1999], No. 2, pp. 25-150


See also: [1]. Zuozhe de hua / Chinese; [2]. Zuozhe xu / Chinese; [3]. Zuozhe xuyan / Chinese

Personal tools