Tan Gede de shi

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

"Tan Gede de shi" [Zu Goethes Gedichten] in:

[1].
Ciweige sanwen jingxuan [Beijing, 1997], No. 18, pp. 181-191
[2].
Ciweige sanwen xuan [Tianjin, 2002], No. 18, pp. 283-293
[3].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 6, No. 3, pp. 21-30
Personal tools